JeZelf Zijn

JeZelf-Zijn

zijn wie je echt bent


JEZELF ZIJN

VISIE

Het ontstaan van HET EGO en... de meeste problemen

Al heel vroeg in je leven werd je beïnvloed door je omgeving: je ouders, opvoeders,... Je wou je goed, geliefd voelen en afkeuring vermijden en daarom leerde je al snel om je aan te passen aan de voorwaarden van anderen: je moest braaf zijn, je moest lief zijn, je moest je best doen, je mocht niet lui zijn, je moest sterk zijn,... Dat is zo’n grote invloed gaan uitoefenen op je denken, voelen, keuzes en gedrag.

Zo ben je steeds meer de voeling met jeZelf en jouw energie verloren, je bewustzijn kwam vooral buiten jou te liggen. En als je stopt met jeZelf te voelen, moet je hoofd het wel overnemen.


Gaandeweg ben je dan ook een rol gaan spelen om jezelf te beschermen tegen pijn en afwijzing en je te verzekeren van liefde en aandacht. Zo is je ego-persoonlijkheid ontstaan, een mentaal beeld van jezelf dat niet afgestemd is op wie jij werkelijk bent, maar veel kleiner en beperkter.

Het maakt dat je je best gaat doen, behagen, helpen, lief zijn, hard werken, of net rebelleren,... Het wil winnen en als het niet lukt gaat het slachtoffer spelen, zich verdedigen, schuldig voelen, zichzelf uitleggen,... Het houdt nooit op... Dat maakt dat je geen rust kunt vinden, wat je kan zien in je zelfbeeld, je werk, je liefdesleven, je familie en vrienden...


Zolang je enkel leeft vanuit het ego, gevangen blijft in die rollen en in je hoofd en je je vooral blijft afstemmen op de buitenwereld, ben je eigenlijk nog niet echt aan jouw leven begonnen...

Naar binnen focussen... jij bent een SCHITTEREND WEZEN 

Wanneer je naar binnen leert focussen en het ego begint te doorzien, zal het steeds meer zijn grip op jou verliezen en kan het met je samenwerken om wie jij werkelijk bent hier uit te drukken.

Je voelt dan een diepe rust en balans in jou ontstaan, die strijd van 'winnen of verliezen' valt weg. En dan kan je ook dieper kijken in jeZelf en kom je erbij dat je veel meer bent dan wat je in de spiegel kunt zien, veel meer dan dat verhaal over wie jij denkt te zijn. In essentie ben jij een energetisch wezen in een fysiek lichaam.

Via dat lichaam kan je hier vanalles ervaren en beleven. En je hebt het vermogen om je eigen werkelijkheid te creëren.


Want jij en de wereld waarin je leeft bestaan uit energie. Alles wat je ziet, voelt, hoort,... bestaat uit trillingen en vibraties. Iedereen heeft een energetische uitstraling, het bevat de energie van je overtuigingen, gedachten, emoties, herinneringen,... en dat vormt een bepaalde vibratie waarop je dan mensen en omstandigheden in je leven aantrekt die jou eigenlijk bewust maken van wat er binnenin jou leeft.


Maar net het beperkende ego-verhaal maakt dat je dit niet ziet en voelt, je bent zo druk in de weer met overleven in de buitenwereld, met de verhalen, met je plek verdienen,... dat jouw leven de weerspiegeling is van je onzekere ego-persoonlijkheid... en nog niet van je ware Zelf en wat jij vanuit je essentie verkiest.

Het gaat erom je opnieuw bewust te worden van jouw binnenwereld, van jouw energie en de energieën om je heen en welke vormen dat in je leven doet ontstaan.

Want dat is de basis van jouw bestaan, het verhaal is wat je er zelf van maakt.

Je beschikt over alles in jou

om een VERVULLEND LEVEN te creëren...

Misschien voel je dat nu, dat je verlangt naar die verbinding met jeZelf, om helemaal te kunnen ZIJN wie jij werkelijk bent en aan jouw leven te beginnen... Want jij bent het waard om te genieten van je leven, om een vervullend liefdesleven te hebben, een leuke job, overvloed, fijne verbindingen met anderen, materiële dingen die je mooi vindt,... Met die intentie ben je hier immers op aarde, om je eigen scheppingsverhaal te boetseren.


Er is zoveel meer voor je mogelijk dan jij denkt! En daar wil ik je graag in begeleiden en inspireren: voelen en ervaren wie jij werkelijk bent en elk gebied van jouw leven weer afstemmen op je diepste Zelf.

Echt leren leven, genieten en met alles kunnen omgaan wat er is...


Copyright © 2019 JeZelf Zijn