Van het ego naar je ware Zelf

Van het ego naar je ware Zelf...

JeZelf voelen, toont jou de weg...

We beginnen hier allemaal als ziel in een fysieke, menselijke ervaring. Maar dat vergeet je vrij snel, want al heel vroeg in je leven werd je beïnvloed door je omgeving: je ouders, opvoeders,... Je was afhankelijk 

van hen om te overleven. Je wou je dan ook goed, geliefd voelen en afkeuring vermijden en daarom leerde je al vlug om je aan te passen aan de voorwaarden van anderen: je moest braaf zijn, je moest lief zijn, je moest je best doen, je mocht niet lui zijn, je moest sterk zijn,... Dat is zo’n grote invloed gaan uitoefenen op je denken, voelen, keuzes en gedrag.


Gaandeweg ben je dan ook een rol gaan spelen om jezelf te behoeden voor pijn en afwijzing en je te verzekeren van liefde en aandacht. Zo is je ego-persoonlijkheid ontstaan, een mentaal beeld van jezelf (vanuit jouw overtuigingen), dat niet afgestemd is op wie jij werkelijk bent, maar veel kleiner en beperkter.


Het maakt dat je je best gaat doen, behagen, helpen, lief zijn, hard werken, of net rebelleren,... Het wil winnen en als het niet lukt gaat het slachtoffer spelen, zich verdedigen, zich schuldig voelen, zichzelf uitleggen,... Het ego is dat deel van jou dat voortdurend reageert op iets van buitenaf om zich sterker te voelen of om zichzelf te beschermen. En daar gaat al jouw energie naartoe... maar het is niet wie jij diep vanbinnen bent.


Je naar binnen richten en voelen wie je werkelijk bent...


Zolang je nog probeert te voldoen aan die buitenwereld en je nog niet zo bewust bent van de rollen die je daarin speelt, zal het ego jouw leven blijven bepalen. Maar wanneer je je naar binnen richt en het ego leert doorzien, zal het steeds meer zijn grip op jou verliezen. Dan verschuift je bewustzijn naar een andere vibratie waarin je gemakkelijker kunt loskomen van die belemmerende overtuigingen, de vastzittende emoties en waarin je oude wonden kunnen beginnen genezen


Je voelt dan een diepe rust en balans in jou ontstaan, die strijd van 'winnen of verliezen' valt weg. En dan kan je ook dieper kijken in jeZelf en kom je erbij dat je veel meer bent dan wat je in de spiegel kunt zien, veel meer dan dat verhaal over wie je denkt te (moeten) zijn. In essentie ben jij een energetisch wezen in een fysiek lichaam en je hebt het vermogen om je eigen werkelijkheid te creëren.  

 

Want jij en de wereld waarin je leeft bestaan uit energie. Alles wat je ziet, voelt, hoort,... bestaat uit trillingen en vibraties. Iedereen heeft een energetische uitstraling, die van jou bevat de energie van je overtuigingen, gedachten, emoties, herinneringen,... en dat vormt een bepaalde vibratie waarop je dan mensen en omstandigheden in je leven creëert die jou eigenlijk bewust maken van wat er binnenin jou leeft, zodat je daarin kunt groeien.


Het leven creëren dat bij jou past...


Het gaat er dus om je opnieuw bewust te worden van jouw binnenwereld, van energie en welke vormen dat in je leven doet ontstaan. Het gaat over je weer verbinden met je ziel, jeZelf terug leren voelen en luisteren naar wat er daar diep in jou al aanwezig is.


En dan... dan voel je weer de vrijheid om bewuster te kiezen: Hoe ga je nu in jouw leven staan? Hoe ga je nu omgaan met jouw uitdagingen? Wat wil je graag creëren? Hoe kun je jouw vreugde daarin volgen? Wat kan er dan veranderen in je relaties, in situaties, in je gezondheid en op je werk? En wat wil jij toevoegen aan het leven, aan de wereld?


Ik help je heel graag op weg om je eigen antwoorden hierin te vinden, om die andere dimensie van jezelf te gaan verkennen, om alles in jou te durven aankijken en weer vreugde en vervulling te vinden in wie je bent en wat je doet. Want dan creëer je een leven dat bij jou past.

Copyright © 2022 JeZelf Zijn