De modules van Je Lichtlichaam Ontwaken


DE MODULES VAN JE LICHTLICHAAM ONTWAKEN

In dit volume ga je de eerste drie energiecentra ontwaken. Ze vormen een basis van kracht voor je lichtlichaam. Door het ontwaken van deze centra voel je je al snel meer gebundeld. Je emotionele reacties worden stabieler en je kunt makkelijker transparant blijven voor lagere energieën en invloeden van buitenaf. Je leert technieken die je ademhaling openen en emotionele blokkades verwijderen.


Je gaat je leven ervaren als meester waarbij je jezelf advies geeft over je dagelijkse activiteiten, carrière, relaties. Je leert met je innerlijke kind en met diverse delen van je persoonlijkheid werken om oude patronen los te laten en te vernieuwen en je voor te bereiden op de snelle groeifases die ontstaan bij het ontwaken van je lichtlichaam. Velen ontdekken hier een nieuw gevoel van identiteit, een groter vermogen tot ontspannen en een toenemend fysiek welbehagen.

Dit volume focust zich op het hartcentrum. Dit centrum schept een stroom van energie waaruit je liefde op een dieper niveau leert ervaren.Je leert hoe je jezelf en je omgeving tegemoet kunt treden vanuit een diep gevoel van rust en compassie. In situaties die je normaal gesproken uit je evenwicht zouden brengen, leer je neutraal te blijven.


Door het werken met dit centrum ontdek je hoe de kracht, die je in de drie basiscentra genereert, naar hogere centra te zenden. Je leert om steeds minder energie weg te geven om jezelf en anderen op diepere manieren te ‘helpen’. Je ontdekt je innerlijke healer en leert de principes van het healen van jezelf en anderen. Je leert de energie in je fysieke lichaam te verhogen, een ‘healende ruimte’ te creëren, op een manier zodat jouw energie toeneemt en je aan vitaliteit wint.


In dit volume leer en oefen je het ontwaken van je drie hogere energiecentra. Deze centra stimuleren het ontwaken van je hogere geest en creativiteit. Je werkt met je mentale lichaam om een ruimer, positief en onbegrensd denken te ervaren en om contact te maken met de universele geest.


Je ervaart waar je gedachten ontstaan en hoe je er hogere frequenties kunt aan toevoegen. Je ontdekt hoe een duidelijk eigenbeeld te vormen en het proces van persoonlijkheidsverandering, dat je in de eerste twee volumes hebt aangevat, verder te zetten. Je ervaart ook bewustzijnstoestanden voorbij ruimte en tijd.


Dit volume is een integratiemodule. Je leert even geen nieuwe centra, maar wel om je basiscentra op elkaar af te stemmen als voorbereiding op de shift die mogelijk is in volume vijf en zes. Je bereidt je voor op het leven in een hogere stroom. Dit brengt nog meer stroming en harmonie in je fysieke, emotionele en mentale lichamen, zodat je de kwantumsprong naar het doen ontwaken van je lichtlichaam kunt maken.


Je belichaamt deze hogere energieën en leert meer licht in je leven te scheppen, je kanaal met je hogere zelf te openen en te herbronnen bij je kern

Nu je de energiecentra beheerst, kun je als volgende stap je lichtlichaam ontwaken. In dit volume leer je de eerste twee lichtlichaamscentra ontwaken. Door het ontwaken van deze centra groeit je bewustzijn van deze dimensie en de dimensies waarin je bestaat tijdens het werken met je ziel. Je ontmoet de planetaire logos – de ziel van de aarde – om het leven vanuit een hoger perspectief te zien. Dit is een voorbereiding op een nieuwe fase in je leven. Je zuivert ook je aura en vult die met licht.


Je leert zielscontact maken met anderen en ervaart hoe de principes van het transmitten van licht en energie werken. Transmissies die nu zo belangrijk zijn in deze tijd. Vanuit dat dieper contact met je ziel ga je meer en meer volgens je werkelijke levensdoel leven. Je liefde en compassie voor alles om je heen nemen sterk toe, evenals het ervaren van meer harmonie, innerlijke balans en kracht.

Met het laatste lichtlichaamscentrum ontstaat de ervaring van eenheid. Dit energiecentrum geeft je een directe verbinding met licht, je wordt een bron van licht. Je reist naar de geest van "al wat is" en leert de natuur van het universum kennen. Het niveau van je persoonlijke kracht, je vaardigheid tot veranderen van jezelf en je omgeving en het in hogere sferen van licht bestaan, is nu enorm toegenomen. Je hebt meer nog inzicht in je levensdoel. Je hebt een hoger pad en dat ga je leven.


Je voelt de toewijding en motivatie om je leven actief in handen te nemen, om opbouwend te gaan leven, om je levenswerk, carrière of relaties te benaderen vanuit deze energie. Het ontwaken van je lichtlichaam voorziet je van enkele uiterst krachtige gereedschappen om je te helpen bij het ontdekken en realiseren wat jij diep vanbinnen verlangt en je te openen voor een hoger niveau van succes, vreugde en liefde in je leven.