Mediteren is veranderen van trilling...


Mediteren vind ik een mooie tool om te gaan voelen wie jij werkelijk bent. Het brengt je in een andere trilling. In je dagdagelijkse leven functioneer je vooral vanuit de logica en het denken. Je beweegt in de materie, de concepten en je leeft dan ook vaak vanuit het idee dat je intussen over jezelf en het leven om je heen, gevormd hebt.

Je zou dat kunnen zien als een bepaalde trilling die ook specifieke gebieden in je hersenen activeert. Omdat we al vele jaren leven in een maatschappij waar de nadruk ligt op mannelijke eigenschappen, leef je vooral in die mentale energie, gericht op het uiterlijke, tastbare en verklaarbare. Alles wat daarbuiten viel, zoals voelen en het emotionele, werd als bedreigend ervaren en vandaar ook dat meditatie lang als zweverig werd bestempeld.

Toch is het er... want als je je ogen sluit kom je in jouw innerlijke wereld en daar gaat het over voelen en ervaren. Het is een andere trilling waarin je je bewust wordt van het subtiele van het bestaan. Je komt in het vrouwelijke aspect, je voelt die openende energie. Het geeft jou een ruimer perspectief op wat er zich in je leven afspeelt en in mijn ervaring geeft dat veel meer rust en focus om je 'problemen' op een andere manier te bekijken.  

Maar je goed getrainde hoofd wil ook nu nog graag de controle houden en daarin loop je vast. En daar zit je dan in je kleine mentale wereldje waarvan je wou dat er toch een knop was om dat zo af en toe eens uit te kunnen zetten. Misschien kan je voelen hoe moe je daar intussen van geworden bent. 

Bij veel mensen merk ik een soort angst om naar die andere trilling te gaan. Het vraagt een beetje durven loslaten en het onbekende in jou te gaan verkennen en dat heb je niet echt geleerd. Vandaar dat je ego-persoonlijkheid heel wat excuses verzint omdat het bang is van dat nieuwe, van dat voelen en werkelijk gaan leven. 

Het is misschien een vreemde vergelijking, maar stel dat je altijd overal te voet naartoe moest gaan, dan bleef je in een behoorlijk klein gebied. Maar op een dag heb je leren autorijden, het was oefenen en je bent waarschijnlijk niet na je eerste poging al uit de wagen gestapt met de conclusie dat het niets voor jou was. Je moest door iets. Je wist dat het wat tijd zou vergen en je bent ervoor gegaan. En kijk eens hoeveel ruimer het nu is, nu je met de auto bijna overal naartoe kunt. Het is een totaal andere beleving. 

Mediteren is net zo, hoe meer je oefent hoe gemakkelijker het lukt. Anders blijf je in dat kleine, rusteloze gebied van je hoofd.


Tania Van Assche  - 27 januari 2020 - 

unsplash