Je lichaam in het grotere geheel...


Hoe gaat het met je lichaam? Je bent je er de laatste tijd ongetwijfeld veel bewuster van geworden. Het ging ineens veel minder over hoe het eruit zou moeten zien, over diëten,... maar de focus ging naar je gezondheid, terug naar de basis van je fysieke bestaan. Het heeft voor mij persoonlijk de ogen wat meer geopend in hoe ik omging met mijn lichaam, in hoe ik luisterde of toch weer even niet als de grens bereikt was,... Het liet me zien hoe het met de relatie tussen mij en mijn lichaam gesteld was.


Het maakte me ook nog bewuster van het grotere geheel en daar wil ik het graag eens met je over hebben. Want je bent er misschien al vroeg van doordrongen dat jij dat lichaam bent. Toch is het lichaam slechts een aspect van jouw bestaan hier op aarde. Het is jouw voertuig, jij bezielt je lichaam, het stelt je in staat om jezelf en jouw omgeving te kunnen ervaren met al je zintuigen. Het zit zo ongelofelijk goed in elkaar en het zorgt ervoor dat je hier als bewustzijn, helemaal aanwezig kunt zijn.


Maar als je geen contact hebt met je essentie binnenin of niet gelooft in de jij als ziel in dit fysieke "pak", dan ga je je al snel identificeren met je lichaam. Als je enkel kijkt op fysiek niveau, dan verlies je eigenlijk een beetje dat ruimere perspectief. En dat heeft gevolgen voor hoe jij jouw leven beleeft. Ook nu met Corona, kun je heel duidelijk zien dat mensen die zich sterk met hun lichaam identificeren, nu veel meer angst voelen om ziek te worden, om te sterven.


En net die angst zorgt ervoor dat je de verbinding met je lichaam nog meer verliest, je focus is naar buiten gericht, naar wat er allemaal op je af kan komen. Omdat je het zelf niet goed meer weet, ben je sneller geneigd om te luisteren naar allerlei adviezen van anderen en kun je niet altijd meer onderscheiden wat er klopt voor jou. Je ervaart meer stress, dat verlaagt de energietrilling in je cellen en in die toestand is je lichaam vatbaarder voor virussen, de impact van voeding en allerlei andere invloeden van buitenaf.


Ik vind het wel heel waardevol om je lichaam te verzorgen en te beschermen met een crème, lekkere voeding, goed advies,... en nu intussen ook met mondmaskers en handschoenen. Je mag zelf kiezen hoever je daarin gaat. Maar als je ook écht verbonden bent met je lichaam, met de energie, gebeurt er nog iets helemaal anders. Dan ga je je lichaam niet af en toe benaderen vanuit angst, maar nog meer vanuit liefde. Dan verhoogt de trilling in je lichaam en dat bepaalt in belangrijke mate hoe het zal reageren op alles waar het in contact mee komt.


Je komt veel verder in relatie, in liefde en verbinding, dan alleen en zo is het ook met je lichaam. Zelfs als het wat moeilijker voor je is en je lichaam niet (meer) doet wat je graag zou willen... Als je leert luisteren naar je lichaam, kun je beschikken over die oneindige intelligentie. Dan hoeft het jou minder signalen te sturen om bewust te worden en zal het beter met je samenwerken. Dat zal je zoveel meer rust geven en je ondersteunen in jouw leven hier. Want je bouwt je lichaam voor het grootste deel op van binnenuit, vanuit je bewustzijn.


En als je het mij vraagt is dat de sleutel tot je vitaal en gezond voelen. De manier waarop die levenskrachtenergie door je lichaam kan stromen, de mate waarin je daar voeling mee hebt. Dan kom je weer in harmonie met het bestaan, met het grotere geheel, in de stroom van het leven.


Tania Van Assche  - 3 mei 2020 -